TÔI


Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

TRANH DÂN GIAN - ĐÔNG HỒ - BẮC NINH

Ðây là những bức tranh dân gian tiêu biểu cho nền mỹ thuật cổ truyền của Việt-Nam. Mỗi bức tranh là tượng trưng cho một câu chuyện hay một biểu tượng dân gian. Tranh được vẽ trên một loại giấy chế tạo bằng tay và mực là màu sắc thực, lấy từ cây cỏ và vật liệu tự nhiên. Xưa những bức tranh nầy được trưng bày trong những ngày Tết như hai câu thơ của thi sĩ Tú Xương:
"Ðì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Om sòm trên vách bức tranh gà".
Ngày nay những bức tranh này chỉ còn được sản xuất ở làng Ðông Hồ (miền Bắc)

Nghệ nhân Nguyễn Ðăng Chế (Tel: 0241-865308)
38, làng Ðông Hồ - Song Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh - VIETNAM


                                                                  Bắt dêMục đồng học bàI


                                                                    Chơi Cá                                                             Chơi Chim                                                           Sân gà


                                                                  Ðánh ghen                                                                     Ðấu vật


                                                                  Ếch đi học


Bé và vịt (Phú Quý)
                                                            Bé và gà (Vinh Hoa)


                                                           Hái dừa (Hứng dừa)
                                                              Lợn béo

                                                             Múa rồng


                                                                 Nghĩ ngơi

Cá Chép                                                 
                                                        Mèo và chuột (Ðám cưới chuột)

                                                           Chuột rước đèn                                                           Mục đồng thả diều                                                                Mục đồng thổi sáo
Bà Triệu

Nguồn : Nguyễn Tấn Lộc  _http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_fr.htm

Không có nhận xét nào: