TÔI


Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Facebook- Một số chuyện cần làm trước khi chơi

Dùng Facebook trên Desktop
A- Down 1 copy Facebook của trang mình:
Setting: bấm vào góc phải-trên của facebook vào SETTING và chọn General (tổng kết) bên trái và bạn có thể Download  a copy data của bạn, FB sẽ gửi link qua email mà bạn bỏ trong FB để download. Bạn nên làm 1 lần, chắc có friendlist, posts... khi nào cần kéo lại sẽ tính sau.
Nếu bạn có camera thì chụp cái hình General account setting để biết username của FB của mình là gì  và Primary email bỏ trong đó.

Sau khi click download a copy thì cửa này sẽ mở và chick vào Start my Archive, nó sẽ gửi link vào email để chỉ cách dowload.

Bạn muốn REPORT ai đó thì bấm vào Report a problem.
B-Bạn muốn Block 1 ID DLV nào đó hay 1 bạn nào mà bạn không thích thì bỏ ID email facebook của bạn đó vào chổ block users and click BLOCK


C-Cái này quan trọng: click vào bên trái và chọn SECURITY

    1-Login Approval:  hãy bỏ số di động của bạn vào FB (bấm EDIT) bên phải. FB sẽ báo bạn có ai thử log in vào Face của bạn, hay mổi lần có đổi pass thì có text vào di động của bạn cái pin đề log vào FACE. Ai đang thử log vào FACE của bạn, mà không nhận được PIN (pass bằng số) thì không thể vào FACE của bạn.

    Sau đó trở lên LOGIN NOTIFICATION vào bầm X vào tText message/push notification. Fb sẽ báo tất cả máy mới nào log in vào FACE của bạn

2-TRUSTED CONTACT: dùng để hỏi ai là bạn thân tin tưởng  mà bạn đã cho tên cho FB 1 hay 3 người, để khi có vấn đề FB có thể hỏi AI? nều ai đó không trả lời được thì không phải là bạn thì FB không cho log in hay đổi Pass. (bấm EDIT bên phải để chọn ID trong contact list của bạn, bạn nên ghi xuống giấy để nhớ)

3-TRUSTED BROWSER: sẽ in danh sách tất cả máy đang log in vào FACE của bạn, bạn ở SG mà có máy nào ở Hà Lội cũng đang log thì bạn click vào END để log out nó ra. Nhiều khi bạn log ở trường hay nhà bạn mà không log out nó cũng se hiện ở đây.Cuối cùng: Bạn không thể nào sửa nhửng câu hỏi và trả lời Security question mà FB hỏi bạn khi mới mở FACEBOOK, nên nó cũng không hiện phần đó để sửa trong trang này.

Không có nhận xét nào: