TÔI


Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2007

Sac Sac ...Khong Khong...

tram nam truoc
thi ta
chua gap
tram nam sau
biet gap
lai khong?
cuoc doi
sac sac
khong khong
thoi thi
hay song
het long voi nhau...

Không có nhận xét nào: